In de algemene plaatselijke verordening van gemeente Gouda staat dat in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken het verboden is om enige schade toe te brengen aan een boom of een bloem- of heesterperk dan wel aldaar bloemen te plukken. Maar waarom mogen we geen bloemen plukken?

Jos van de Vondervoort, vrijwilliger en secretaris van de stichting Heemtuin Goudse Hout, zet zich in om begrip en respect voor de natuur onder de mens te brengen. Jos legt uit waarom de gemeente een verbod heeft gelegd op het plukken van bloemen.