Manon Bossard is oprichter van de stichting De Kunst Van Kringloop. Deze stichting zonder winstoogmerk is in 2010 opgericht om te laten zien "dat alles en iedereen waardevol is". Met afval worden nieuwe producten gemaakt door iedereen die dit wil doen. De stichting maakt bijvoorbeeld, kaarsen en sieraden van afval. Alle leeftijden en gemoedstoestanden zijn welkom. Zo wordt er gewerkt aan het milieu en krijgen mensen de kans invulling te geven aan hun leven. Manon heeft echter gemerkt dat het onderhouden van zo'n non-profitorganisatie voor haar bijna onmogelijk is zonder subsidie of basisinkomen.

Er zijn verschillende redenen waarom een aanvraag voor subsidie geweigerd kan worden. Zo voldoet de aanvrager misschien niet aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie of is de aanvraag onjuist of onvolledig ingevuld.

De Stichting is nog steeds actief, maar wel minder dan vroeger. Manon zou wel weer willen werken uitbreiding, maar alleen met een team dat allemaal haar 2 doelen voor ogen hebben; milieu en mens.

Kaarsen van restjes kaarsvet en armband van chips zak door de Stichting De Kunst van Kringloop
foto door Chrisje Witte