De doorstroming en verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Gouda kunnen beter vindt de Rijkswaterstaat. Er wordt momenteel gekeken naar verbreding van de A20 en het beter benutten van de parallelstructuur rond Gouda. Daarbij wordt ook verkend of een of meerdere Goudse opritten kunnen worden afgesloten. Het Goudse bedrijfsleven en de politiek zijn verbijsterd over het plan van Rijkswaterstaat om de afslag Gouda op de A12 uit de richting Rotterdam af te sluiten.

Welke verbeteringen de doorstroming en verkeersveiligheid het beste bevorderen, is de Rijkswaterstaat nog aan het onderzoeken. Het primaire doel is het onderzoeken op welke manier de doorstroming en de verkeersveiligheid kan verbeteren. Dit is vastgelegd in de Startbeslissing van de MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda op februari 2017. In het onderzoek wordt gekeken naar drie verschillende alternatieven, deze gaan uit van een verbreding van het weggedeelte van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.

Een aanvullend maatregel van een van deze alternatieven, is het afsluiten van de oprit van Gouda naar de A12 en de A20 in de richting Den Haag en Rotterdam. Deze maatregel wordt nog onderzocht. De Rijkswaterstaat vermeldt nu duidelijk dat er niet wordt gekeken naar het afsluiten van de afritten van de A12 bij Gouda, deze blijven open. Het verkeer van Gouda moet dan gebruik maken van de nieuw aangelegde parallelstructuur bij Moordrecht en Waddinxveen. Dit betekent dat er veel omgereden moet worden over een 80 km weg met verkeerslichten, bochten en een brug over de Gouwe die regelmatig open gaat.

Ondernemers en de lokale politiek maken zich zorgen dat Gouda en de regio economisch gaat ontwrichten nu het Rijkswaterstaat plannen heeft om de afrit van en toerit naar Gouda aan de A12 mogelijk te laten vervallen. Ondernemersvereniging ‘Gouda Onderneemt’, die de belangen vertegenwoordigt van Goudse ondernemers, wil deze variant van tafel. In dit stadium is er de meeste kans om te voorkomen dat Gouda moeilijk bereikbaar wordt. “Doe de voordeur van Gouda en de achterliggende regio niet op slot,” zegt Gouda Onderneemt dan ook. “Onder ondernemers in deze regio is gewoon geen draagvlak waarbij de toe- of afrit van Gouda verdwijnt. Het zou een flinke teruggang betekenen in de economische activiteit in en om Gouda. De voorspellingen daarbij zijn helder: het vestigingsklimaat voor ondernemers, de aantrekkelijkheid als werkstad voor forensen en voor bezoekers staan zwaar onder druk,” zegt voorzitter Nico Voogt, “terwijl de laatste jaren juist daar grote vooruitgang is geboekt!”

Maar aan de andere kant leiden de dagelijkse files op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda tot een verslechterde bereikbaarheid, wat indirect ook leidt tot een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeenten aan de A20. Door de afsluiting van de toerit van Gouda naar de A12 en de A20 in de richtingen Den Haag en Rotterdam leidt tot minder verkeer en minder weefbeweging op het wegvak tussen de toerit Gouda en het Gouwe-aquaduct. Hier zijn ook relatief veel ongevallen.

Begin 2017 kwam naar voren dat de A12 bij Gouda het gevaarlijkste stukje snelweg van ons land ligt. De meeste ongelukken gebeuren vooral tussen de hectometerpalen 27,0 en 27,9 doordat voertuigen die vanuit Gouda naar Den Haag willen rijden vanaf de oprit de rijstroken naar de A20 moeten kruisen om op de A12 te komen. In totaal vonden op dit traject in 2016 107 ongevallen plaats waarbij een berger te hulp werd geroepen om auto’s weg te slepen. Dat blijkt uit de jaarstatistieken 2016 van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN).

Gouda Onderneemt is een petitie gestart om deze variant in de planvorming van tafel te gooien. Ze hebben hiermee al succes geboekt, want Gouda Onderneemt heeft al het bericht van de Rijkswaterstaat mogen ontvangen dat het idee waarin de afrit ‘Goudse Poort’ gesloten zou worden, van de baan is. De Rijkswaterstaat heeft het plan waarin het vervallen van de toerit naar Rotterdam en Den Haag centraal staat, niet veranderd. Gouda Onderneemt wil dat dit nog wel gebeurt dus ze blijven voorlopig doorgaan met de petitie.