In wijk Plaswijck worden nieuwe schoolzones aangelegd. Volgend jaar wordt er begonnen met het creëren van deze zones. Deze beslissing heeft de gemeenteraad van Gouda gemaakt in het kader van het mobiliteitsplan van 2017-2026.

Iedere tien jaar maakt de gemeente Gouda een nieuw mobiliteitsplan, er is aandacht voor bereikbaarheid, doorstroming, duurzaamheid en ook veiligheid.
“Ja dat is wel nodig, er is iemand die heeft gezegd dat als het zo doorgaat over een paar jaar de wegen gaan dichtslibben. Er komen zoveel auto’s bij, er wordt zoveel meer gereden dat de wegen het niet meer aankunnen. Dus als je als gemeente met de armen over elkaar gaat zitten tot er wat gebeurt, dan kun je ook zeggen dat je moet zorgen dat er minder wordt gereden of efficiënter met wegen wordt omgegaan. Dus dat is de eerste, de ontwikkelingen in de samenleving, ontwikkelingen in de maatschappij, en elke overheid moet daar op anticiperen.” Aldus Martin Polkamp, vrijwilliger van het wijkteam Plaswijck. Hij heeft samen met medebewoners van Plaswijck een rapport ingediend over de verkeersveiligheid van deze wijk, als aanvulling op het Mobiliteitsplan. “Wij zijn ons er als bewoners mee gaan bemoeien want hier is een hele grote weg, de Plaswijckweg, daar zitten 5 basisscholen aan. Die liggen allemaal aan de Plaswijckweg, ik doe al 11 jaar vrijwilligerswerk en al 11 jaar wordt er geklaagd over de onveiligheid van deze weg. Hierover wordt vooral door de ouders geklaagd, we hebben hier 2 jaar terug een enquete over gehouden, ook onder de kinderen, en wat blijkt, die kinderen zijn gewoon bang. Bang om de weg over te steken. Er waren dus veel klachten, vooral van de ouders, maar ook van de kinderen zelf. Toen hebben we een paar jaar geleden gezegd, daar moeten we wat aan doen, dat is de reden dat we het hebben opgepakt.” In het rapport dat is ingeleverd zijn een paar van deze klachten en mogelijke oplossingen genoemd:
– auto’s moeten moeten zachter rijden en fietsers en auto’s moet
rekening houden met de anderen.
– er moeten hoge hobbels komen waardoor de auto’s zachter over
de hobbels rijden en ze hun vaart verliezen.
De kinderen vinden dat de auto’s veel te hard rijden en vinden het oversteken van de Plaswijckse weg eng, staat in dit rapport aangegeven met een staafdiagram.
Er zijn in Nederland al schoolzones aangelegd, een schoolzone heeft met name te maken met vijf kenmerken:
1. het wegvak wordt versmald, auto’s worden gedwongen rustiger te rijden en zelfs op elkaar te wachten. Zodat er maar een richting tegelijkertijd erdoor heen kan.
2. Het wordt een 30 kilometer zone.
3. Meestal een aparte kleur, zodat mensen meteen weten dat het een schoolzone is.
4. Aan het begin en eind staan ook borden met ‘schoolzone’ erop staan, je ziet ook wel Nijntje poppetjes erbij staan in sommige  steden.
5. In zo’n schoolzone komt ook een zebra te liggen, die zebra wordt meestal opgehoogd en er komt een drempel voor en een drempel na.
“Uiteraard gaan we dit met de scholen bespreken, er zijn wel wat voorbereidende besprekingen geweest, maar nu gaat het echt gebeuren, nu is de gemeente er ook bij betrokken, dus gaan we beginnen met tekeningen maken. We gaan met elke school en een paar ouders vragen mee te denken een ook tekeningen te maken.” Aldus Martin Polkamp. “Ook bespreken we dit natuurlijk met de kinderdagverblijven, om te weten wat hun route is en waar zij oversteken en zo weten waar we het extra veilig moeten maken.
Johan Moen, directeur van de Plaswijckse school vind het ook gevaarlijk voor de kinderen: “Het is een doorgaande weg door de wijk, je komt snel van de ene buurt in de andere buurt en snel bij het winkelcentrum, maar deze weg is breed en er wordt veel te hard gereden. Over deze weg komen ook onze kinderen naar school, aangezien deze weg pal naast deze school is gelegen, daarom is het fijn als onze kinderen gewoon veilig naar school kunnen gaan. Er is wel al wat gedaan aan de veiligheid bij deze straat, zoals strepen op de weg en vluchtheuvels, maar dat zijn dingen waar we nog niet tevreden over zijn. Deze school zit 200 meter verwijderd van een groot kruispunt met stoplichten, in die tweehonderd meter kunnen auto’s al een snelheid van vijftig à zestig kilometer per uur bereiken, daarom zijn schoolzones nodig om het veiliger te maken voor de kinderen en bewoners.”