De Sinterklaasoptocht in Gouda begint zaterdag 18 november. De Stichting ‘Sinterklaasintocht Gouda’ werkt samen met de ‘Sinterklaas-commissie’, die bestaat uit vrijwilligers. Vijf Goudse verenigingen zijn hierbij betrokken. Naast deze wordt er ook nauw samengewerkt met de gemeente en politie.

Ten eerste doet de Machingband mee aan de tocht. Zij verzorgt lopende straatoptredens die samengesteld worden door leden van muziekvereniging ‘De Pionier’. Waterscouting St. Willibrordus, een organisatie die evenementen op het water regelt, doet mee aan het binnenvaren van de stoomboot aan het Regentesseplantsoen. Zij houdt zich bezig met de personele bezetting, dus zorgt ervoor dat er bootjes rondvaren met Pieten. Ook verzorgt zij spelletjes voor de kinderen, waaronder bootjes varen.

Ruiterclub Bloemendaal draagt bij aan de intocht door pony ritjes te verzorgt voor kinderen, om zo hun pieten-diploma te behalen. Ook zijn er meiden van de ruiterclub die verkleed gaan als Piet en meelopen in de stad.

Ook Kinderboerderij de ‘Goudse Hofsteden’ draagt haar steentje bij. Er gaan zes Pieten verkleed en met een bakfiets sluiten zij aan bij de intocht.