GOUDA  – De gemeente Gouda heeft de taakstelling om 112 ex-asielzoekers te huisvesten voor het einde van 2016 nog niet gehaald. De gemeente kreeg deze opdracht in juni 2016. Momenteel zijn alle statushouders die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers doorgestuurd zijn door de gemeente gehuisvest. Dit zijn er alleen minder dan 112, waardoor het niet mogelijk is om de taakstelling te halen. Dit liet de gemeente Gouda weten.

Alle statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) die door het COA doorverwezen zijn naar de gemeente Gouda hebben een woning toegewezen gekregen. Gezien dit er geen 112 zijn, is de taakstelling niet gehaald. Of er deze maand genoeg statushouders zullen worden doorverwezen om het doel te halen, is niet duidelijk.

De statushouders zijn geplaatst in reguliere woningen uit de voorraad sociale huurwoningen die beschikbaar zijn in de stad.