Artikelen met onderwerp 'gemeente'

“De bodemdaling willen we zoveel mogelijk afremmen en het liefst stoppen”

“De bodemdaling willen we zoveel mogelijk afremmen en het liefst stoppen”

De bodemdaling is een groot probleem in Gouda en regio, het zorgt onder andere voor veel verzakkingen en CO2 uitstoot. Daarom besloot gemeente Gouda eind augustus samen met de gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en verschillende waterschappen een regiodeal in te dienen bij het Rijk. Maar wat houdt deze regiodeal precies in? Dat vroeg ik aan Hilde Niezen wethouder van gemeente Gouda.

Jeugdwerker zet zich in voor graffiti gedoogzone bij skatebaan

Jeugdwerker zet zich in voor graffiti gedoogzone bij skatebaan

In Gouda is graffiti spuiten niet toegestaan in de stad. Toch heerste er onder bezoekers van Skatebaan de Sluis de gedachte dat het daar wel gedoogd was. In januari veranderde dit toen een graffiti-artiest op de skatebaan bij de Julianasluis werd opgepakt voor het bekladden van een vuilnisbak. Sindsdien zet jeugdwerker en graffiti-artiest Sander van Harten (35) zich in om de skatebaan de eerste gedoogzone voor graffiti in Gouda te maken.

‘Uit de kast’ met GroenLinks

‘Uit de kast’ met GroenLinks

In Nederland wordt er ieder jaar een stad verkozen tot de Roze Stad van dat jaar. In 2018 is dat Gouda. Hierbij wordt het Roze Jaar georganiseerd met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni. De nadruk ligt op het zichtbaar maken van de rijkdom aan diversiteit die Gouda te bieden heeft en het vergroten van acceptatie van de LHBTI-gemeenschap (Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen) in de samenleving. Een gesprek met de fractievoorzitter van GroenLinks, Michel Klijmij- van der Laan, over hoe het onderwerp LHBTI leeft binnen de deuren van het Huis van de Stad.

<i>EHBP Eerste hulp bij Politiek</i>

EHBP Eerste hulp bij Politiek

In maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad en de redactie gaat de straat op, op zoek naar uw verwachtingen. Stemt u op de juiste partij en gaat uw partij uw wensen nastreven? Wij onderzoeken het en beginnen bij het begin, u.

College trots op begroting 2018

College trots op begroting 2018

Vanaf volgend jaar investeert Gouda in projecten zoals een nieuw buurtservicecentrum en een nieuwe sporthal. Daarnaast biedt het oude Stadskantoor straks woonruimte aan jongeren. Dit komt naar voren uit de programmabegroting van 2018 die op 8 november is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Gouda moet groener

Gouda moet groener

Gouda moet groener, en dan vooral in het centrum. Fietsstallen worden groter, zodat je je fiets er makkelijker kwijt kunt. Ook wordt er strenger gelet op hoe de fietsen gestald zijn.Verder...

Werkzaamheden in Gouda

Werkzaamheden in Gouda

Er wordt hard gewerkt aan Gouda om de stad beter en toegankelijker te maken, maar de werkzaamheden zijn vooral om de stad aantrekkelijker te maken. Dit zorgt voor veel werkzaamheden.

Gemeente Gouda reanimeert

Gemeente Gouda reanimeert

Het College van B en W en alle raadsleden moeten een cursus volgen zodat ze kunnen reanimeren. Dit voorstel doen het CDA, Gouda’s 50+ partij en de SP in hun vragen aan het College onder het motto ‘AED’s, daar red je levens mee.’

Vogelbuurt, Verkeer, Veilig

Vogelbuurt, Verkeer, Veilig

We beginnen met lopen naar de Wilhelminaweg. De Wilhelminaweg is een weg zonder zebrapad waar auto’s vijftig kilometer per uur mogen. Oversteken is daardoor lastig. Op het moment gaat het...

Groenalliantie krijgt besluit in gemeenteraad

Groenalliantie krijgt besluit in gemeenteraad

Tijdens de besluitvorming op 25 oktober van de gemeenteraad over de gemeenschappelijke regeling ‘Groenalliantie Midden-Holland’ een besluit genomen. De documenten over deze regeling zijn veranderd vanwege het feit dat gemeente Alphen...

ChristenUnie wil oog op Gouda

ChristenUnie wil oog op Gouda

Theo Krins, fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie, heeft gezegd dat hij wil dat de gemeente Gouda beveiligingscamera’s beschikbaar stelt aan inwoners van wijken waar veel wordt ingebroken, zoals De Korte Akkeren.

Cultureel vermogen van Gouda zet de toon

Cultureel vermogen van Gouda zet de toon

De nieuwe cultuurnota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ voor 2018-2022 is door de gemeenteraad in juli vastgesteld. De pijlers van de nieuwe nota zijn de C4: Cultuurhuis Garenspinnerij, de Goudse Schouwburg, Museum Gouda en de Chocoladefabriek. Twee van hen, Museum Gouda en Cultuurhuis Garenspinnerij, spreken zich uit over het nieuwe beleid.

Historisch pand het Weeshuis krijgt nieuw leven

Historisch pand het Weeshuis krijgt nieuw leven

GOUDA - White House Development B.V. en gemeente Gouda hebben eergisteren een exclusiviteits-overeenkomst getekend voor de herontwikkeling voor het voormalig Weeshuiscomplex. De intentieverklaring is getekend voor een periode van vijf maanden. Het planvoorstel geeft invulling aan het concept 'Eten, Verblijven, Ontmoeten'.

Regels verhuur Airbnb onduidelijk

Regels verhuur Airbnb onduidelijk

GOUDA - De regelgeving vanuit de gemeente wat betreft het verhuren van een woning via Airbnb is onduidelijk. Dat terwijl in andere gemeenten de regels juist aangescherpt worden.

Gouda bij Kaarslicht achter de schermen

Gouda bij Kaarslicht achter de schermen

GOUDA - Bijna is het zover. De 61e editie van Gouda bij Kaarslicht staat weer voor de deur. Het grote evenement wat jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers trekt. Hoe kan dit gratis evenement 61 jaar zo succesvol zijn en hoe zit de organisatie in elkaar? Voorzitter Piet Zuijdwijck kan hier alles over vertellen.

Taakstelling huisvestiging ex-asielzoekers in Gouda nog niet gehaald

Taakstelling huisvestiging ex-asielzoekers in Gouda nog niet gehaald

GOUDA - De gemeente Gouda heeft de taakstelling om 112 ex-asielzoekers te huisvesten voor het einde van 2016 nog niet gehaald. De gemeente kreeg deze opdracht in juni 2016. Momenteel zijn alle statushouders die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers doorgestuurd zijn door de gemeente gehuisvest. Dit zijn er alleen minder dan 112, waardoor het niet mogelijk is om de taakstelling te halen. Dit liet de gemeente Gouda weten.

Wonen op het terrein van Goudsasfalt

Wonen op het terrein van Goudsasfalt

GOUDA - Gemeente Gouda, burgerinitiatief GOUDasfalt, aanbieders van wooncontainers en Tiny Living willen Goudasfalt uitbreiden met kleine woonhuizen. Volgend jaar moet het mogelijk zijn om kleinschalig te wonen in Goudsasfalt.

Verzakking Uiverplein wordt aangepakt

Verzakking Uiverplein wordt aangepakt

GOUDA- De gemeente en woningcorporatie Woonpartners midden Holland hebben afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer van openbaar gebied van het Uiverplein. Sommige delen van de stoep en de straat zakken sneller dan anderen, waardoor in zo'n zeven jaar tijd plekken al met anderhalve meter gezakt zijn. Dit zorgt voor veel overlast bij omwonenden.

Toename buurt whatsappgroepen zorgt voor afname woninginbraken.

Toename buurt whatsappgroepen zorgt voor afname woninginbraken.

GOUDA - De gemeente Gouda heeft al jaren te maken met een golf van woninginbraken. Dit probleem proberen zij al jaren tegen te gaan. Naast de gemeente proberen ook de inwoners met verschillende middelen het probleem tegen te gaan. Een goed voorbeeld van die middelen is het fenomeen "de Buurtwhatsapp" Volgende de gemeente Gouda telt de stad op het moment zo’n 70 buurtwhatsappgroepen.

€147.000 voor Cultuurhuis en KunstpuntGouda

€147.000 voor Cultuurhuis en KunstpuntGouda

GOUDA – Het grootste gedeelte van het €300.000 extra budget die de gemeente Gouda beschikbaar stelt voor de schouwburg, het cultuurhuis, de bibliotheek en het museum gaat naar het Cultuurhuis Garenspinnerij en Kunstpuntgouda. Dat maakte de gemeente Gouda donderdag bekend.

Chocoladefabriek toneel voor bijeenkomst over woninginbraken

Chocoladefabriek toneel voor bijeenkomst over woninginbraken

GOUDA - Dinsdagavond heeft er een Informatieavond plaatsgevonden met betrekking tot de vele woninginbraken de laatste tijd. Deze avond is een initiatief van de gemeente Gouda en wordt ondersteund door ervaringsdeskundigen en de politie. De avond is bedoeld voor de inwoners voor Gouda en biedt hun ook de kans inbreng te brengen bij de oplossing van dit probleem.

COA vraagt uitstel aan gemeente Gouda

COA vraagt uitstel aan gemeente Gouda

GOUDA - Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft twee maanden uitstel gevraagd aan de gemeente Gouda voor de definitieve locatie van het asielzoekerscentrum om goedkeuring te krijgen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat werd onlangs bekend gemaakt door de gemeente Gouda.