Maandag 10 september kwam het advies van de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving waarin scholen de kinderen 2x een half uur per dag meer moeten laten bewegen. Dit advies geldt echter niet voor OBS De Kas in Gouda.

OBS De Kas heeft al sinds een aantal jaar het landelijke vignet Gezonde School met het thema ‘Bewegen en sport’ en sinds dinsdag 11 september is daar ook een tweede vignet ‘Voeding’ aan toegevoegd. Deze certificaten worden uitgegeven aan scholen die een actieve en gezonde leefstijl voor de leerlingen stimuleren.

Ik spreek met Hennie Spruijt, directeur van OBS De Kas, over wat deze school eraan doet om hun kinderen meer te laten bewegen en hoe de gemeente Gouda hier een rol in speelt.

De gemeente Gouda heeft aangegeven niet eerder gehoord te hebben dat er te weinig gymzalen en zwembaden zijn in Gouda. Echter zal er volgens de gemeente voor verenigingssport een extra sporthal worden gebouwd volgend jaar.