GOUDA – De gemeente Gouda heeft al jaren te maken met een golf van woninginbraken. Dit probleem proberen zij al jaren tegen te gaan. Naast de gemeente proberen ook de inwoners met verschillende middelen het probleem tegen te gaan. Een goed voorbeeld van die middelen is het fenomeen “de Buurtwhatsapp”  Volgende de gemeente Gouda telt de stad op het moment zo’n 70 buurtwhatsappgroepen. 

De politie en de gemeente zijn zeer tevreden met de stijging van de hoeveelheid groepen in Gouda en de andere gemeentes hier omheen. De groepen bestaan uit bewoners van Gouda, mensen van een wijkplatform en/of een persoon van de gemeente. Zij staan binnen deze groepen direct in contact met elkaar. De inwoners zij degenen die het meest zien op straat en zo de politie kunnen inschakelen. Zij vormen een zekerheid voor de bewoners. Wanneer de bewoner iets verdachts ziet of tegen komt kan de politie meteen worden ingeschakeld en is de pakkans aanzienlijk groter.

Een kleine twee weken terug heeft er een bijeenkomst met betrekking tot de golf van woninginbraken plaats gevonden. Hier is met lof over de whatsappgroepen gesproken en heeft de politie ook duidelijk aangegeven wat zij in de toekomst willen. Mensen moeten volgens de politie sneller bellen en niet bang zijn om dit te doen. Een van de bewoners die ook op deze bijeenkomst aanwezig was vermelde ook “er wordt regelmatig melding gedaan van een verdachte situatie, echter wordt de politie niet meteen ingeschakeld”. Dit zijn dus punten die verbeterd kunnen worden. Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat wanneer deze groepen goed functioneren, het aantal inbraken met 40% kan dalen.

Echter zijn alleen whatsappgroepen niet voldoende om het probleem helemaal te bestrijden. De politie en burgemeester willen nog meer gebruik gaan maken van de hedendaagse elektronica en middelen. Voorbeelden zijn: toezicht bij toegangswegen van wijken, burgers of particuliere beveiligers die de wijk in de gaten houden en misschien in de toekomst wel drones die een oogje in het zeil houden. Heeft u zelf ideeën of tips dan kunt op de website van de gemeente Gouda een contactformulier aanvragen. Zij geven hier tevens info over deze groepen.