In Gouda Oost is Woonpartners met verschillende projecten bezig die vanaf 2018 gerealiseerd gaan worden. Het gaat hier om het Middengebied, Oostvogel en Van Heuvel Goedhartsingel en Zuidelijk Stempel West.

Aan Gouda Oost wordt hard gewerkt, bijna de hele wijk gaat vernieuwd.
In het Middengebied wil Woonpartners twintig appartementen en twintig eengezinswoningen bouwen op de plek waar eerder de Anne Frankschool en de C1000 stonden. Het bouwrijp maken is begonnen in 2017, gebouwd gaat er pas worden in 2020. De oplevering van deze huurwoningen zal in 2021 zijn.

In de groene wijk Oosterwei worden 34 huurwoningen en 18 koopwoningen gebouwd. Deze worden zo neergezet, dat ze het groen niet uit het zicht ontnemen. Aan de westkant komen eengezinswoningen als verlengstuk op de al bestaande woningen. Midden 2019 wordt aan de bouw begonnen, intussen is er nu al een start gemaakt aan het uitplaatsen van de huurders.

In Zuid Stempel West (ZSM) heeft projectontwikkelaar Trebbe eerder dit jaar, in opdracht van Woonpartners, 64 woningen gerealiseerd aan de Teldersstraat. Het complex dat Trebbe opleverde aan Woonpartners heeft nu 22 appartementen. Daarbij zijn er ook in ZSM nog 24 koopwoningen gerealiseerd door deze projectontwikkelaar.