De Goudse gemeenteraad heeft de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. Deze commissie dient een voordracht aan de commissaris van de koning te doen voor de benoeming van een nieuwe burgemeester of de herbenoeming van de huidige burgemeester, Milo Schoenmaker .

Commissaris van de koning Jaap Smit vroeg de gemeenteraad eerder deze week om advies over de herbenoeming van burgemeester Milo Schoenmaker, wiens termijn in december volgend jaar afloopt.

De recent samengestelde commissie, bestaande uit raadsleden van iedere partij,  dient voor eind februari een advies te sturen naar de commissaris van de koning. Afhankelijk van het advies van de onlangs benoemde vertrouwenscommissie kan een nieuwe burgemeester worden aangewezen of kan Schoenmaker tot 2024 in functie blijven.