GOUDA- De gemeente en woningcorporatie Woonpartners midden-zuid Nederland hebben afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer van openbaar gebied van het Uiverplein. Sommige delen van de stoep en de straat zakken sneller dan anderen, waardoor in zo’n zeven jaar tijd plekken al met anderhalve meter gezakt zijn. Dit zorgt voor veel overlast bij omwonenden.

Het beheer van het openbaar gebied van het Uiverplein was de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid van woningcorporatie Woonpartners. Zij hebben de getroffen woningen ook aangelegd. Door de veengrond slinkt de bodem op sommige plekken sneller dan gedacht waardoor schade aan de riolering optreedt en de straat hobbelig wordt. Sinds gisteren is het beheer overgedragen aan de gemeente. ”De gemeente gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met de herstelwerkzaamheden maar is ook afhankelijk van andere partijen. De bewoners van het Uiverplein worden via een brief op de hoogte gesteld van de overdracht en van de planning”, aldus Woonpartners. Woordvoerder Peter Oet bevestigd de gemaakte afspraken. ”We gaan zo snel mogelijk dit project in zijn gang zetten. We beginnen nu aan de voorbereidingen”.

De bewoners van het Uiverplein in Korte Akkeren hadden de afgelopen jaren al meerdere malen aangegeven dat er iets moest gebeuren, echter werd daar weinig gehoor aan gegeven. Tot nu toe hebben zij zelf maatregelen getroffen door ongeveer eens in het jaar de stoep en straat op te hogen.