Als het aan het college van B en W ligt, is de komst van een buurtservicecentrum in de oude bibliotheek van Bloemendaal bijna zeker. Dat heeft wethouder Corine Dijkstra gisteren bekend gemaakt. De locatie ligt naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk.

Wethouder van vernieuwing van het sociaal domein, Corine Dijkstra zegt: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn.” Het sluit aan bij een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord van 2014-2018: ‘Gouda daagt uit!’. De coalitie wil hierin dat maatschappelijke gebouwen multifunctioneel gebruikt worden. Ze werken hiervoor met het Buurthuis van de toekomst-concept, waarmee samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten wordt bevorderd.

In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) actief, maar op verschillende locaties. Het samenvoegen van hen op een plek draagt bij aan een goede afstemming en samenwerking, aldus de gemeente. Er wordt ook gekeken naar aanvullende functies in de voormalige bibliotheek aan de Lekkenburg, zoals horecagelegenheden of een boeken-uitleenpunt om de levendigheid op deze plek te bevorderen.

Het gebouw staat al langere tijd leeg. Een jaar geleden werd al gesproken over het concept van ‘buurthuizen 2.0’. Ook toen was de oude bibliotheek in beeld. Nu het college heeft ingestemd met het voorstel, gaat de gemeenteraad in november beslissen of hier krediet beschikbaar voor wordt gesteld, zegt woordvoerder van de gemeente Peter Oet. Het is nog onbekend wanneer het centrum geopend gaat worden.