Gouda doet niet mee aan de Week van de Veiligheid. De week is dit jaar van 9 tot en met 15 oktober.

Op de activiteitenkaart is te zien dat de gemeente Gouda geen activiteiten gepland heeft in deze week gericht op veiligheid. De reden daarvoor is onbekend. De woordvoerster weigert commentaar geven.

De enige activiteit die bekend is, is de informatiebijeenkomst woningovervallen en woninginbraken door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Of deze activiteit daadwerkelijk plaatsvindt in de Week van de Veiligheid is niet duidelijk, aangezien er nog geen datum en locatie bekend is.

Jaarlijks staat week 41 in het teken van veiligheid. Dit is niet zonder reden, want met de komst van donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. In de Week van de Veiligheid kunnen gemeenten uiteenlopende activiteiten organiseren voor hun inwoners en ondernemers. Het CCV heeft online en offline een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om ondernemers hierbij te helpen. “Met de Week van de Veiligheid stimuleren wij ondernemers zich zo goed mogelijk voor te bereiden op criminaliteit,” zegt Colin Voetee, adviseur Veilig Ondernemen bij het CCV. Betrokken brancheverenigingen, tientallen gemeenten en de politie organiseren ook activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid om ondernemers te helpen bij het nemen van preventiemaatregelen. Vooralsnog lijkt het alsof de gemeente Gouda deze week de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf legt.

De gemeenten Waddinxveen, Krimpenerwaard, Bodegraven, Oude Water en Woerden hebben deze week wel activiteiten gepland staan.

Meer informatie over de Week van de Veiligheid vindt u hier: www.deweekvandeveiligheid.nl