De markt dreigt te verdwijnen. Nieuwe regelgeving van de Europese Unie stelt dat marktkooplui geen vergunning meer mogen krijgen voor onbepaalde tijd. Dit zou plaats moeten maken voor nieuwe ondernemers, maar de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel is vooral bang dat vaste gezichten verdwijnen. Dat is een probleem voor marktkooplui, ook in Gouda. Onze verslaggeefster Pien Mulder sprak met één van hen.