Buurtinitatieven zijn het actuele thema in de Nederlandse samenleving. In de nieuwbouwwijk Westergouwe zijn zij hier actief mee bezig. Er zijn veel opkomende buurtinitatieven, zoals de wijkvereniging en losstaande initiatieven. Eén van deze initiatieven is de aanleg van 'het sportparkje', hiervoor voert buurtbewoner Arnold de Ridder een harde strijd.

De wijkvereniging ontstond na een borrel bij de makelaar voor het tekenen van het eerste contract. “Wij hebben een WhatsApp groep aangemaakt, hierin werden ideeën uitgewisseld. Een van deze ideeën was om een VVE (Vereniging van Eigenaren) op te richten”, zegt Joost Heger, initiatiefnemer van dit project. De bewoners van de Burgemeester van Dijkesingel in Westergouwe zijn tot de conclusie gekomen dat een VVE niet het ideale idee was voor deze wijk. Zij hebben daarom gekozen voor een wijkvereniging. “Wij noemen het een wijkvereniging. Je hebt namelijk buurtverenigingen en wijkteams in Gouda, ons idee is een combinatie hiervan. We kijken naar de probleemkant van de wijk, maar organiseren ook de gezellige dingen zoals een buurtbarbecue.”

De initiatiefnemers werken onder andere samen met de gemeente. Zij zijn in principe de belangrijkste partner, mede doordat zij de wijkvereniging subsidiëren. Ook hebben zij directe samenwerking met VOF Westergouwe, de projectontwikkelaar van de wijk. Er wordt namelijk nog een aantal dingen geregeld door deze ontwikkelaar, zoals de afvalverwerking en klachten over de bouw. “Ook mogen wij gebruik maken van de basisschool hier in de buurt waarin wij mogen overleggen. Op zo’n bijeenkomst inventariseren we wat er leeft onder de bewoners en onder de aanwezigen. Daarbij kijken we ook naar de problemen en hoe we die kunnen aanpakken”, zo vertelt Joost Heger.

“Momenteel houden wij ons bezig met de sociale kant en met de probleemkant. Wat betreft de problemen zijn we bezig met de verplichte rijrichting voor automobilisten, afvalverwerking en bouwoverlast.” Naast de problematiek oplossen, organiseert de wijkvereniging ook verschillende evenementen. De lampionnenoptocht voor Sint Maarten en een buurtbarbecue zijn enkele voorbeelden.

De buurtbewoners zijn ook erg enthousiast, zo blijkt uit een enquête. De reacties daarop zijn overwegend positief. Bewoners hebben ook aangegeven mee te willen helpen. “We hebben voor het eerst een nieuwsbrief verzonden aan alle bewoners.”

Naast de grote wijkvereniging is er ook een aantal losstaande buurtinitiatieven, zoals die van Arnold de Ridder. Hij pleit voor een sportparkje in de wijk, een idee dat hij heeft meegenomen uit zijn voormalig woonplaats Rotterdam. “Het is niet alleen het sportieve aspect, juist het sociale aspect maakt het zo leuk. Je leert er nieuwe mensen kijken, dat maakt het zo leuk.”

Arnold maakt zich hard voor het initiatief. Hij is in contact gekomen met GoudApot, voorheen was dit onderdeel van de gemeente Gouda. Zij geeft financiële steun aan burgerinitiatieven in Gouda. Hij heeft om de tafel gezeten met de leverancier van een sportparkje en een offerte ingediend bij GoudApot. “Helaas kunnen wij dit burgerinitiatief niet steunen, omdat het een te hoog budget vraagt.”, concludeert GoudApot uiteindelijk volgens Arnold.

Arnold is erg teleurgesteld, omdat zijn initiatief niet gerealiseerd kan worden. “Het ligt eigenlijk een beetje op een dood spoor. Ik heb laatst weer contact gezocht, maar ik krijg geen concrete antwoorden.” Om het goedkoper te maken besloot Arnold dat er een aantal apparaten geschrapt kon worden, hier heeft GoudApot niet mee ingestemd. “Ik krijg er geen vat op.”

“Ik ben nog wel van plan om mijn burgerinitiatief te realiseren. Er is een wethouder die gaat over sportinitiatieven, misschien ga ik het daar nog bij proberen. Het is namelijk hartstikke hot en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.”, zegt Arnold dan ook.

Een eventuele samenwerking tussen de wijkvereniging en het buurtinitiatief ‘het sportparkje’ zien beide heren wel zitten. Er is al eerder mailcontact geweest, maar dat heeft tot niets geleid. “Het is niet echt een noodzaak om met elkaar in contact te komen, maar omdat het buurtinitiatieven zijn zouden we goed kunnen samenwerken”, zegt Frank van de wijkvereniging.

Arnold laat in een korte reactie weten hier voorlopig nog geen tijd voor te hebben, omdat hij vader wordt. Hij heeft wel interesse en komt hier zeker later op terug.

Het is er nog niet van gekomen, maar een samenwerking wordt door beide partijen niet uitgesloten.